Radionica terapijskog hranjenja

Radionica terapijskog hranjenja

15.12.2019.

Prošli vikend u prostoru Udruge ugostili smo Dubravka Jurišića, radnog terapeuta koji je održao praktičnu radionicu za terapeute na temu terapijskog hranjenja.

Na radionici smo saznali puno korisnih informacija u vezi poteškoća s hranjenjem, na koji način pristupiti djeci koja imaju  poteškoća sa žvakanjem, gutanjem, odbijanjem određene vrste hrane, kako potaknuti dijete da prihvati određeni tip hrane i još puno toga. Veliko hvala kolegi Dubravku na odvojenom vremenu i vrlo zanimljivoj radionici.

Kako nam je bilo na radionici možete vidjeti u galeriji slika, a ukoliko Vaše dijete ima nekih poteškoća sa hranjenjem i zanima Vas više o toj terapiji Dubravka možete kontaktirati na Facebook stranici obrta za poduku i savjetovanje Papillon.

OBJAVLJENO

01 / 01 / 2022

VRIJEME ZA CITANJE
< 1 minute

PODD radionica za roditelje

PODD radionica za roditelje

10.03.2019.

Još jedna radna nedjelja je iza nas, ovoga puta tema radionice bila je PODD metoda potpomognute komunikacije za neverbalnu djecu. Radionicu je održala majka neverbalnog dječaka koja i sama sa svojim djetetom komunicira putem PODD knjige.

Radionica socijalnih priča

Radionica socijalnih priča

02.12.2018.

Za posljednju radionicu u ovoj kalendarskoj godini tema je bila izrada socijalnih priča. Radionica je bila u dva dijela – prvi, teorijski, gdje smo saznali što su socijalne priče, kako se koriste i kome mogu poslužiti, i drugi, praktični, gdje smo i sami izrađivali svoje socijalne priče. 

Radionicu su održale Maja Bonačić i Magdalena Sablić, psihologice iz centra Coralina. 

Bal-A-Vis-X radionica

Bal-A-Vis-X radionica

24. i 25.11.2018.

Bal–A–Vis–X (Balance – Auditory / Visual / EXercises) je skup vježbi pomoću kojih se istovremeno stimulira ravnoteža, vizualni i auditivni sustav (vid i sluh/ritam) čime se poboljšava rad mozga i međusobno povezivanje ta tri sustava. Vježbe se izvode uz pomoć vrećica punjenih pijeskom ili rižom, te loptica za skvoš, ritmičnog su karaktera i preporučljivo bi bilo izvoditi ih bez verbalnih uputa kako bi se oba sudionika mogla koncentrirati na auditivni dio vježbi, odnosno ritam u kojem se vježbe izvode. Također, moguće ih je raditi i u grupi sa više djece istovremeno.

OBJAVLJENO

01 / 01 / 2022

VRIJEME ZA CITANJE
2 minute

TEACCH radionica za roditelje

TEACCH radionica za roditelje

27.10.2018.

Nakon završene edukacije za stručnjake odlučili smo napraviti i radionicu za roditelje na temu korištenja TEACCH pristupa u svakodnevnim aktivnostima i organiziranju rasporeda za djecu s poteškoćama. Radionicu je održala naša kolegica psiholog Jerka Karaula

TEACCH edukacija za stručnjake

TEACCH edukacija za stručnjake

16. i 17.06.2018.

Što je TEACCH pristup?

TEACCH pristup (Treatment and Education of Autistic and other related Communication Handicapped Children) razvijen je sedamdesetih godina prošlog stoljeća na Sveučilištu Sjeverne Karoline. Osmišljen je kako bi pružio podršku djeci i osobama s poremećajem iz autističnog spektra s ciljem da se poveća samostalno funkcioranje takvih osoba u svakodnevnim situacijama.

Temelj TEACCH pristupa je strukturirano podučavanje. Ono podrazumijeva izradu odgovarajuće strukture koja je individualizirana za svakog učenika:

Fizička struktura – kakav je razmještaj prostorije za učenje, te nastavnog materijala unutar učionice. Razmještaj pomaže da osoba s autizmom nauči kada može očekivati pomoć, a kada može djelovati samostalno.

Dnevni raspored – pruža učeniku sistematski pristup tako da zna koje će se aktivnosti odvijati, te kojim redoslijedom. Pomaže učeniku da shvati što se treba završiti kako bi se krenulo na sljedeću aktivnost. Raspored može biti prikazan kroz predmete, slike ili u pisanom obliku, a odražava predviđene aktivnosti za cijeli ili dio dana.

Sistem rada – Strukturirani sistem kojim se učenika objašnjava što treba raditi, što taj rad podrazumijeva, kako će ga učenik izvršiti, te što treba učiniti sljedeće.

Vizualna podrška – Radni materijali koji učeniku objašnjavaju zadatak kroz crteže ili slike naglašavajući važnost svake pojedine radnje kao i njihov redoslijed. Prenose učeniku kako i kojim redoslijedom izvršavati zadatak.

Učionica temeljena na TEACCH pristupu ima jasno razgraničene dijelove prostorije ovisno da li se u tom dijelu radi individualno, u grupi ili je to prostor namijenjen za opuštanje i slobodno vrijeme. TEACCH pristup pomaže učenicima da, ovisno u kojem dijelu učionice se nalaze, znaju što i kako trebaju raditi. Uspješan TEACCH program može značajno umanjiti edukatorovu potrebu za glasovnim naredbama i uputama za svaki pojedini zadatak, a učenicima se povećava njihova samostalnost.

Radionica integracije refleksa po MNRI metodi

Radionica integracije refleksa po MNRI metodi 

27.05.2018. 

Ove nedjelje u prostoru Udruge organizirali smo radionicu integracije refleksa po MNRI metodi. Velik broj naših korisnika uključen je u taj oblik terapije, i ovo je bila prilika da i roditelji  saznaju više o toj metodi i zašto je koristimo. 

Na radionici smo detaljno prolazili sve reflekse koje ispitujemo kod djece koja su uključena u taj oblik terapije, kako izgleda proces integracije refleksa, kod koje djece se koristi i na koji način pomaže djeci s teškoćama u razvoju.

PODD edukacija za stručnjake

PODD edukacija za stručnjake

30.06.-01.07.2017.

U organizaciji Udruge Anđeli održan je dvodnevni Basic PODD tečaj. Hrvatska je postala bogatija za 25 novih stručnjaka koji sada znaju primjenjivati PODD metodu potpomognute komunikacije kod djece i osoba s teškoćama.

Skip to content